Om

Kursen Digitala verktyg i förskolan ges av Linnéuniversitet. I kursen kommer du att arbeta med olika digitala verktyg med syftet att aktivera barnens lärande och upptäckarlust med hjälp av alla sina sinnen. Vi kommer även att beröra verktyg för att effektivisera och dokumentera förskolans aktiviteter och för att kommunicera och samverka med barnens vårdnadshavare.  I flera verktyg kombineras bild, ljud och text, vilket stimulerar inlärningen ytterligare.  Vi diskuterar också frågor som ”Hur kan barnens kreativitet och skaparglädje utvecklas i samspel med kamrater och pedagoger på förskolan? ”.

Ett verktyg för detta är lärplattan. Många program på den är intuitiva, vilket gör att även mycket små barn kan använda den. Den naturliga interaktionen gör den attraktiv för förskolan. Frågan kvarstår, hur ska den användas i förskolan som har en läroplan att följa? I den uppsjö av appar och verktyg som finns visar kursen Digitala verktyg för förskolan vägen hur du som lärare ska hantera den digitala teknikens utmaningar. Vi fördjupar oss även i andra områden som interaktiva tavlor. Som namnet beskriver är det ett verktyg som inbjuder till en dialog mellan läraren, innehållet och barnen.  Tavlan i sig blir motiverande  att jobba med.  En metod som beskrivs på kursen är skriva-sig-till-läsning.  Metoden har rönt mycket uppmärksamhet, eftersom en del hävdar att barn lär sig läsa mycket fortare med den än med andra metoder.  Kursen Digitala verktyg för förskolan ger dig en trygghet i att hantera digital teknik inom förskolans kontext.

Kursen söker du på

https://www.antagning.se/se/search?freeText=digitala+verktyg+i+f%C3%B6rskolan&semesterPart=0

Materialet på denna webbplats är licensierad via CC BY-NC-SA
Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens.