Examinerande moment

Under kursen ska du genomföra ett antal olika uppgifter. På kursintroduktionen (finns inspelad) kan du få en överblick över hur de ser ut.. Det är dessa moment som är examinerande.  För att kunna genomföra dessa så bör du lyssna/titta igenom filmerna, läsa litteraturen samt delta i diskussionen.

Redovisning av momenten sker i  MyMoodle, om inget annat anges i uppgiften.

https://mymoodle.lnu.se/