Seminarier vt16

Upplägg

Upplägget kommer att ske på följande sätt.

 1. Läs/titta igenom materialet och skriv ner dina tankar
 2. Besvara frågorna som beskrivs i seminariet för dig själv. Det ska vara en rapport som du sedan lämnar in, dvs glöm inte att referera. Och den ska vara ett en vetenskaplig nivå på språket och stilen.

Seminarium 1 (Ind)

Läs boken Elm Fristorp A och Lindstrand F. (2012) Design för lärande i förskolan, Stockholm: Norstedts. ISBN 978-91-1-304390-6 (inb.)
samt innan seminariet om Design för lärande reflektera över dessa frågor och ta med dig svaren till seminariet. Gör kopplingar mot kursens digitala innehåll.

 • Hur definierar ni begreppen “design för lärande”?
 • Vad innebär meningsskapande?
 • Vilken skillnad är det mellan tecken för i lärande och tecken på lärande?
 • Vad menas med affordance?
 • Ge exempel på olika representationer
 • Vad innebär multimodal kommunikation?

Seminarium 2 (Ind)

I denna del ska ni reflektera över den praktiska delarna som ni har jobbat med och koppla det till litteraturen. Välj personligen ut 4 av de 8 frågorna. Besvara varje fråga med 200-400 ord.

   1. Reflektera över hur styrd en lärprocess ska vara. Vilka hinder och möjligheter ser ni med detta? Väv in en diskussion om instrumentell vs meningsorienterad tekniksyn
   2. Reflektera om och hur en animerad film kan användas i förskolan. Hur skiljer sig barnets berättande beroende på uppgiftens utformning?
   3. Vad ger ljud, bild och animeringar för mervärde till lärandet?
   4. Hur sker berättandet med ljud? Hur kan ni hitta tecken på lärandet med ljud?
   5. Reflektera över om digitala verktyg kan, i så fall hur, ge ett mervärde i en uteaktivitet i förhållande till läroplanen?
   6. Resonera mellan vilka övergångar av representationer som görs i uppgifterna?
   7. Reflekterar om vilka krav du ska ställa på administrativa system. Resonera över fördelar och nackdelar kring olika administrativa system
   8. Gör en reflektion över utvärderingen(matrisen) som ni gjort, koppla mot det vad som är en bra app.

Vid seminariet tar du med dina noteringar. Sedan för vi en diskussion tillsammans kring frågorna.

Vilka begrepp de olika grupperna tagit

Seminarium 3 Appar (grupp )

     1. Er grupp börjar med att ta fram och beskriv en utvärderingsmodell. Utgå från vetenskaplig litteratur i första hand. Ni väljer själva litteraturen.
      1. Några förslag är:
     2. Beskriv i en rapport hur ni tänkt kring er modell
     3. Utvärdera 3 olika appar enligt er modell
     4. Dela er modell med de andra studenterna och era tre utvärderingar genom att lägga det i mappen. Märk rubriken från vilken grupp arbetet kommer.
     5. Ladda upp era filer i MyMoodle
     6. I ett seminarie diskuterar vi era modeller och utvärderingar. Övergripande frågan är “Vad är en bra app?

För godkänd

     • uppfyllt uppgiftens krav