Seminarier ht15

Innan ni anmäler er till någon seminariegrupp, ska ni ha lämnat in
Uppgift 1 och 2. Uppgifterna behöver inte var godkända, men de ska vara gjorda.

Upplägg

Upplägget kommer att ske på följande sätt.

 1. Läs/titta igenom materialet och skriv ner dina tankar
 2. Besvara frågorna som beskrivs i seminariet för dig själv
 3. Gå med i en seminarie grupp när du har gjort Uppgifterna 1 och 2. Ni ska vara 3-5 personer
 4. Bestäm en tid när ni kan träffas online, skriv upp tiden i dokumentet så att ingen eftersläntare råkar skriva upp sig i er grupp. Gör en inbjudan till alla som ska vara med.
 5. Var och ett av de tre seminarierna bör vara mellan 30 min – 1 timme långt, via tex Hangout.
 6. Under mötet för ni anteckningar kring frågorna, via ett google dokument
 7. Efter mötet ska ni redovisa vad ni kommit fram till. Ni väljer själva hur ni vill redovisa ert arbete. Ni kan tex redovisa genom en vanlig rapport, mindmap eller film. Väljer ni att göra en film ska den vara max 5 min. Glöm inte att skriva upp namnen på alla deltar i redovisningen.
 8. Skicka in er redovisning samt de individuella reflektionerna som ni ska ha med er till seminariet till MyMoodle. Det räcker med att en i gruppen skickar in och redovisar för alla andra.

Några saker att tänka på vid seminariet:

 • Undvik rundgång, genom att använda headset/hörlurar
 • Kontrollera att tekniken fungerar innan seminariet
 • Under diskussionen gör kopplingar mot källorna
 • Hangout fungerar bäst på googles webbläsare Chrome
 • Dela ett google docs i hangouten och skriva anteckningar samtidigt

Seminarium 1

Läs boken Elm Fristorp A och Lindstrand F. (2012) Design för lärande i förskolan, Stockholm: Norstedts. ISBN 978-91-1-304390-6 (inb.)
samt innan seminariet om Design för lärande reflektera över dessa frågor och ta med dig svaren till seminariet. Gör kopplingar mot kursens digitala innehåll.

 • Hur definierar ni begreppen “design för lärande”?
 • Vad innebär meningsskapande?
 • Vilken skillnad är det mellan tecken på kunnande och tecken på lärande?
 • Hur hör meningserbjudande och affordance?
 • Ge exempel på olika representationer
 • Vad innebär multimodal kommunikation?

Seminarium 2

Läs igenom böckerna

Öhman Lundgren U-K. (2014) Mediepedagogik på barnens villkor, Stockholm: Lärarförlaget.

Gällhagen L and Åkerblom T. (2015) iPads i skola och förskola: https://sites.google.com/site/ipadbok/.

innan seminariet ska ni även titta filmerna om kulturer på förskolan

Under seminariet ska ni koppla ihop filmerna med böckerna. Så innan ni träffas i er grupp, skriv ner dina tankar som du tar med dig. Ta även med minst två intressanta diskussionsfråga som du vill ta upp under seminariet. Under seminariet ska koppla innehållet i böckerna mot föreläsningarna och diskutera de traditioner och normer som redovisades i föreläsningen mot de exempel/idéer som beskrivs. Givetvis får ni väva in egna exempel i diskussionen.

 1. Ge exempel kopplat till nedanstående traditioner (se PowerPoint)
  • Lektraditionen
  • Vardagsaktiviteter
  • Formellt lärande
  • Kunskap (hur barn får kunskap)
 2. Hur gör ni för att skilja på ”Vad” och ”Hur” när det gäller barns lärande
 3. Ge exempel kopplat till nedanstående normer (se PowerPoint)
  • Det kompetenta barnet
  • Det aktiva barnet
  • Barnet som oberoende
  • Barnet som deltagande
  • Barnet som samhällsmedborgare

Seminarium 3

I denna del ska ni reflektera över den praktiska delarna som ni har jobbat med och koppla det till litteraturen. Välj ut 4 av de 8 frågorna. Besvara varje fråga med 400-600 ord. Om ni vill ha chans på Välgodkänt ska ni välja Frågorna 1 och 6 (+2 valfria)

   1. Reflektera över hur styrd en lärprocess ska vara. Vilka hinder och möjligheter ser ni med detta? Väv in en diskussion om instrumentell vs meningsorienterad tekniksyn
   2. Reflektera om animerad film kan användas i förskolan. Hur skiljer sig barnets berättande beroende på uppgiftens utformning?
   3. Vad ger ljud, bild och animeringar för mervärde till lärandet?
   4. Hur sker berättandet med ljud? Hur kan ni hitta tecken på lärandet med ljud?
   5. Reflektera över om digitala verktyg kan, i så fall hur, ge ett mervärde i en uteaktivitet i förhållande till läroplanen?
   6. Resonera mellan vilka övergångar av representationer som görs i uppgifterna?
   7. Reflekterar om vilka krav du ska ställa på administrativa system. Resonera över fördelar och nackdelar kring olika administrativa system
   8. Gör en reflektion över utvärderingen(matrisen) som ni gjort, koppla mot det vad som är en bra app.