Uppgift 1 ht16

För alla uppgifter gäller  att du inte får  använda upphovsrättsskyddat material som du inte har rätt till.

Uppgift 1  (ind)

UG1 A, Blogg (ind)

Första uppgiften är att skapa en blogg som ska bli din digitala portfolio. Det finns flera olika sätt att göra det på, bland annat:

Du designar sedan din blogg så att den fungerar för dig och att du trivs med den. Tänk att målgruppen för din blogg är någon som är intresserad vad du kan om digitalaverktyg.

Bloggen ska uppfylla följande krav

 • Den ska ha en design så att det ska gå att lägga in stora bilder/bädda in filmer i bloggen
 • Det ska framgå att det är en blogg i kursen
 • Ditt namn ska finnas med
 • Texten  ska vara läsbar
 • Den ska ha en meny som fungerar och är användbar
 • Ge en en god användarupplevelsen
 • Att en anpassning av bloggen har skett
  • minst en bild,
  • ändrat utseende tex genom, stil på sidan, bytt template, bakgrundsbild
  • Att du lagt upp en statisksida på bloggen, som beskriver bloggen och dig
 • Bloggen ska vara licensierad med Creativ Commons, enligt BY-NC-SA och det ska framgå på bloggen

För godkänd

 • Att kraven ovan är gjorda
 • Att uppgiften är redovisad i MyMoodle

UG1 B1 Prova på att programmera (ind)

Klicka på länken nedan för att registrera dig för en programmeringskurs på Code.org (med mig som din “lärare”):

Komihåg att skriv in hela ditt namn, så vi vet vem som har gjort uppgiften. Har du missat det gör så här. Logga in och klicka på Mitt konto, längst upp till höger. Ändra “visat namn” till ert för- och efternamn.

http://studio.code.org/join/YTKVQD

Gör följande  delar i programmeringskursen: Kurs 2

Nivå 1: Kalkyleringsprogrammering  Gör 1, 2

Nivå 2: Verkliga algoritmer: Pappersflygplan Gör 1, 2
Nivå 3: Labyrint: sekvens Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Nivå 4: Artist: sekvens Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Nivå 5: Bli Snurrig Gör 1

Nivå 8: Bee: slingor Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Nivå 9: Relä programmering Gör 1, 2
Nivå 10: Bee felsökning Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Nivå 11: Artist Felsökning Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Nivå 12: Villkor Gör 1
Nivå 13: Bee Villkorssatser Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Nivå 14: Binära armband Gör 1, 2
Nivå 16: Flappy Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Nivå 17: Play Lab – skapa en berättelse Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Nivå 18: Ditt digitala fotavtryck Gör 1
Nivå 19: Artist: Kapslade slingor Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

De introducerar dig till programmering  Titta igenom introduktionerna, och gör övningarna/stegen.

 

UG1 B2 Reflektera kring programmering (500-1000 ord)

Det engelska begreppet för datalogiskt tänkande är computational thinking. Din uppgift är att ta fram nyckelkoncept/begrepp och beskriva dem.  Du ska sedan reflektera hur dessa begrepp passar i i förskolans kontext.  Ge även förslag på aktiviteter som tränar grunderna i programmering på förskolan

För godkänd

 • Skapat ett personligt konto med ditt namn på länken ovan.
 • Klarat av uppgifterna, fått grönt/ljus grönt
 • Beskrivit relevanta koncepten och hur de passar in i förskolan. Detta ska göras med egna ord.
 • Gett förslag på aktiviteter som tränar grunderna i programmering på förskolan
 • Att uppgiften B2 är redovisad i MyMoodle

 

UG1 C Testa ett program för webbkamera (ind) (300-500 ord)

Prova verktyget http://webcamtoy.com/sv/ alternativt photobooth(iPad/Mac), för att kunna testa verktyget behöver du en dator med webbkamera.

För Godkänd

 • Beskriv dina erfarenheter från verktyget
 • Reflektera över hur detta verktyg kan användas i förskolan
 • Reflekterat om det finns några risker med att använda tekniken.
 • Att uppgiften är redovisad i MyMoodle

UG1 D Uppgift Admin (ind)

Gör ett bildspel i Prezi där du tar bilder/skärmdumpar samt förklarande korta texter (10-30 ord) som beskriver vad du gjort. Tänk på att det kan behövas flera skärmdumpar än det som anges i uppgiften för att beskriva vad du har gjort. Se anvisningen om antal skärmdumpar som en minimi nivå.

 1. Skapa ett formulär i Google Docs. https://docs.google.com/forms/
  1. Formuläret ska samla in uppgifter  angående en aktivitet som en förskola kan ha.  (skärmdump)
  2. Fyll i formuläret som om du vore en föräldrar (3 st)
  3. Visa sammanställningen  (skärmdump)
 2. Gå in på Doodle.com
  1. Skapa en aktivitet, tex när du ska träffa en gruppen nästa gång (skärmdump)
  2. Lägg upp flera alternativa tider
  3. Lägg in 3 st personer som och tackar ja/nej till aktiviten (skärmdump)
 3. Gå in på www.google.com/calendar/
  1. Skapa en kalender
  2. Lägg in några aktiviteter i kalender (skärmdump)
  3. Dela kalendern med någon annan (skärmdump)
  4. Låt de som du delat kalendern med göra ändringar  (skärmdump)
  5. Importera kursens schema https://se.timeedit.net/web/lnu/db1/schema1/riq5YQ08521Z62Qy5Q71Z23666Z890069YY1Y0gQ90og85XX119577Q7Zq6Qo.html
  6. Prenumerera på kalendrarna i en mobiltelefon  (skärmdump)
 4. Testa och dela filer med Google drive
  1. Strukturera upp tjänsten med mappar
  2. Skapa mappar för de olika aktiviteter, verksamheter ni gör/har på en förskolan tex möten, mat, utflykter(fiktivt). En av mapparna ska ha ditt namn. (skärmdump)
  3. Aktivera tjänsten på en mobilenhet (skärmdump)
  4. Lägg in text i ett dokument (både från telefon och dator)(skärmdump x 2)
  5. Lägg in en bild på dig själv i mappen(skärmdump)
  6. Dela mapparna med någon annan(skärmdump)
 5. Ta skärmdumparna från deluppgifterna 1-5.
  1. Lägg in dem i en presentation på Prezi.com
  2. Skriv korta texter(10-30 ord) som förklarar bilderna
  3. Skapa en Path(bana) i Prezin som visar tydligt att du har gjort alla delarna
 • lägg in en länk till prezin i din blogg.

För godkänd

 • Att du har gjort de olika delarna i uppgiften och att de förstås av en annan person.
 • Att en länk till Prezin ligger på din blogg
 • Att uppgiften är redovisade i MyMoodle

UG1 E Greenscreen (ind)

Ladda ner tex https://itunes.apple.com/se/app/green-screen-by-do-ink/id730091131?mt=8
t
itta igenom hjälpfilmen på http://www.doink.com/tutorials/.

Skapa en egen kortfilm där du är med och ger en tanke, åsikt om användningen av IKT i förskolan. Filmen ska vara gjord med greenscreen teknik. Dvs du byter ut bakgrunden, som du sedan agerar mot. Max 30 sekunder får filmen vara. Filmen läggs sedan upp på Youtube och i din blogg. Skicka in en länk till filmen i MyMoodle

UG1 F Prova på ett videomöte (ind)

Bjuda in Anders Gerestrand eller Jenny Lundberg till en videomöte (Skype) via en kalenderpost.

Använd epostadressen

0248cj3bqfjbr3f1o96ot3o0lo@group.calendar.google.com

Sätt tiden till 15 minuter.

se film

http://www.youtube.com/watch?v=lUKN2gjx0h4

 1. Lägg till Anders på Skype i god tid. Nick = gerestrand, Anders Gerestrand eller Jenny Lundberg  Nick=mollymarie4
 2. Under videomötet säger vi hej till varandra och får ljud och bild att fungera.
 3. Du ska även dela ett google dokument med läraren (Anders: gerestrand@gmail.com och Jenny: jennylundb@gmail.com ) så att vi kan skriva tillsammans.
 4. Du ska också visa din skärm för läraren, och visa vad som händer på din skärm.
 5. Innan du kontaktar läraren ska du testa och se att allt fungerar.

Datum för att boka upp Anders Gerestrand är:
22 September mellan 15.00 till 16.30

Datum för att boka upp Jenny Lundberg är:

18 September mellan 18.00 till 20.00

Bokade tider