Uppgift 1 vt16

För alla uppgifter gäller  att du inte får  använda upphovsrättsskyddat material som du inte har rätt till.

Uppgift 1  (ind)

UG1 A, Blogg (ind)

Första uppgiften är att skapa en blogg som ska bli din digitala portfolio. Det finns flera olika sätt att göra det på, bland annat:

Du designar sedan din blogg så att den fungerar för dig och att du trivs med den. Tänk att målgruppen för din blogg är någon som är intresserad vad du kan om digitalaverktyg. I bloggen ska följande objekt ligga:

 • Det ska ligga minst en bild
 • Du ska lägga in en bakgrundsbild

Bloggen ska dessutom uppfylla följande krav

 • Det ska gå att lägga in stora bilder/bädda in filmer
 • Det ska framgå att det är en blogg i kursen
 • Ditt namn ska finnas med

För godkänd

 • Att en anpassning av bloggen har skett
  • minst en bild,
  • ändrat utseende, stil på sidan, bytt template etc
  • Att du lagt upp en statisksida på bloggen, som beskriver bloggen och dig
  • Bloggen ska vara licensierad med Creativ Commons, enligt BY-NC-SA och det ska framgå på bloggen
  • Att uppgiften är redovisad i MyMoodle

UG1 B Prova på att programmera (ind)

Klicka på länken nedan för att registrera dig för en programmeringskurs på Code.org (med mig som din “lärare”):

Komihåg att skriv in hela ditt namn, så vi vet vem som har gjort uppgiften. Har du missat det gör så här. Logga in och klicka på Mitt konto, längst upp till höger. Ändra “visat namn” till ert för- och efternamn.

http://studio.code.org/join/VYIXYC

Gör följande  delar i programmeringskursen: Kurs 2

Nivå 1: Kalkyleringsprogrammering  Gör 1, 2

Nivå 2: Verkliga algoritmer: Pappersflygplan Gör 1, 2
Nivå 3: Labyrint: sekvens Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Nivå 4: Artist: sekvens Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Nivå 5: Bli Snurrig Gör 1

Nivå 8: Bee: slingor Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Nivå 9: Relä programmering Gör 1, 2
Nivå 10: Bee felsökning Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Nivå 11: Artist Felsökning Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Nivå 12: Villkor Gör 1
Nivå 13: Bee Villkorssatser Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Nivå 14: Binära armband Gör 1, 2
Nivå 16: Flappy Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Nivå 17: Play Lab – skapa en berättelse Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Nivå 18: Ditt digitala fotavtryck Gör 1
Nivå 19: Artist: Kapslade slingor Gör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

De introducerar dig till programmering  Titta igenom introduktionerna, och gör övningarna/stegen.

Enligt http://barefootcas.org.uk/barefoot-primary-computing-resources/concepts/computational-thinking/

Logic
Algorithms
Decomposition
Patterns
Abstraction
Evaluation

finns det 6 nyckelkoncept  inom datologiskt tänkande.  Hur passar de in mot förskolan? Passar alla in?

För godkänd

 • Skapat ett personligt konto med ditt namn på länken ovan.
 • Klarat av uppgifterna, fått grönt/ljus grönt
 • Beskrivit de koncepten som nämns i uppgiften och hur de passar in i förskolan. Detta ska göras med egna ord.
 • Ge förslag på aktiviteter som tränar grunderna i programmering på förskolan
 • Att uppgiften är redovisad i MyMoodle

 

UG1 C Testa ett program för webbkamera (ind)

Prova verktyget http://webcamtoy.com/sv/ alternativt photobooth(iPad/Mac), för att kunna testa verktyget behöver du en dator med webbkamera.

För Godkänd

 • Beskriv dina erfarenheter från verktyget
 • Reflektera över hur detta verktyg kan användas i förskolan
 • Finns det några risker
 • Att uppgiften är redovisad i MyMoodle

UG1 D Uppgift Admin (ind)

Gör ett bildspel i Prezi där du tar bilder/skärmdumpar samt förklarande korta texter (10-30 ord) som beskriver vad du gjort.

 1. Skapa ett formulär i Google Docs. https://docs.google.com/forms/
  1. Formuläret ska samla in uppgifter  angående en aktivitet som en förskola kan ha.  (skärmdump)
  2. Fyll i formuläret som om du vore en föräldrar (3 st)
  3. Visa sammanställningen  (skärmdump)
 2. Gå in på Doodle.com
  1. Skapa en aktivitet, tex när du ska träffa en gruppen nästa gång (skärmdump)
  2. Lägg upp flera alternativa tider
  3. Lägg in 3 st personer som och tackar ja/nej till aktiviten (skärmdump)
 3. Gå in på www.google.com/calendar/
  1. Skapa en kalender
  2. Lägg in några aktiviteter i kalender (skärmdump)
  3. Dela kalendern med någon annan (skärmdump)
  4. Låt de som du delat kalendern med göra ändringar  (skärmdump)
  5. Importera kursens schema https://se.timeedit.net/web/lnu/db1/schema1/ri176919X05Z06Q5Z66g7YY5y7046YX4407gQY5Q5676473179Q2.html
  6. Prenumerera på kalendrarna i en mobiltelefon  (skärmdump)
 4. Testa och dela filer med Google drive 
  1. Strukturera upp tjänsten med mappar/användare
  2. Skapa en mapp/användare för respektive barn i en barngrupp(fiktivt)
  3. Aktivera tjänsten på iPaden/telefonen
  4. Lägg text som hör till barnet i mappen(både från telefon och dator)
  5. Lägg bilder som hör till barnet i mappen
  6. Dela mapparna med de andra i gruppen någon annan
 5. Se om du  kan hitta en tjänst där du kan föra närvaro av barnen. Nedan finns några förslag tjänster/appar. Men du får gärna leta fram nya.
 6. Ta skärmdumparna från deluppgifterna 1-5.
  1. Lägg in dem på Prezi.com
  2. Skriv korta texter(10-30 ord) som förklarar bilderna
  3. Skapa en Path(bana) i Prezin som visar tydligt att du har gjort alla delarna

 

 • lägg in en länk till prezin i din blogg.

För godkänd

 • Att du har gjort de olika delarna i uppgiften
 • Att en länk till Prezin ligger på din blogg
 • Att uppgiften är redovisade i MyMoodle

 

UG1 E Prova på ett videomöte (ind)

Uppdatering: Då Hangouts har gjorts om vill jag göra en variant på den uppgiften.

Bjuda in Anders Gerestrand(gerestrand@gmail.com)  till en videomöte (Skype) via en kalenderpost. Sätt tiden till 15 minuter.

 1. Lägg till Anders på Skype i god tid. Nick = gerestrand, Anders Gerestrand
 2. Studenten ringer upp läraren
 3. Under videomötet säger vi hej till varandra och får ljud och bild att fungera.
 4. Du ska även dela ett google dokument med mig så att vi kan skriva tillsammans.
 5. Du ska också visa din skärm för mig, och visa vad som händer på din skärm.
 6. Innan du kontaktar läraren ska du testa och se att allt fungerar.

Datum för detta är :
8 feb mellan kl 13:00 till 15:00
10 feb mellan kl 13:00 till 15:00
11 feb mellan kl 13:00 till 15:00
16 feb mellan kl 13:00 till 14:00
17 feb mellan kl 13:00 till 15:00

Bokade tider