Uppgift 2 ht16

Uppgift 2

I denna uppgift ska du göra några praktiska uppgifter och reflektera över dessa.  Du lägger upp det du skapar på din blogg/webben och länkar till det i rapporten.

 

För att erhålla VG på denna del, ska du:

 • Skapat material av mycket god kvalité som visar att du bemästrar avancerad teknik.
 • Visa att du utgår från barnet när du gör uppgifterna
 • Att du visar en förståelse för Design för lärande genom uppgifterna
 • Gjort en reflektion kopplad till litteratur.
 • Att visar en kreativ hantering av uppgifterna
 • Att du kan lösa uppgifterna självständigt
 • Vågat utmana dig själv
 • Valt svåra uppgifter
 • Använt dig av många detaljer i arbetet som du har gjort
 • Uppfyllt de specifika kraven i uppgiften

På något ställe är inte dessa krav tillämpbara

UG2 A Uppgift – bild, berättande (1-2 personer) (500-1500 ord)

I denna uppgift ska du skapa bilder/animeringar. Bilderna ska du göra på olika sätt.

 • Visa hur man ritar på en bild,
  1. Ta tre digitalafotografier.  En av bilderna ska föreställa dig själv.
  2. Klipp ut dig själv och något från den andra bilden bilden och klistra in det på den tredje bilden. Det ska se relativt naturligt ut.
  3. Justera bildens utseende, tex. beskärning, mättnad, ljushet
  4. Rita på bilden digitalt.
  5. Skriv på bilden med valfritt typsnitt (ej handskrift)
  6. Lägg upp bilderna på din blogg (orginalbilderna och den retuscherade bilden), med en kort förklarande text vad du har gjort. En sida på bilden ska vara exakt 1200 pixlar
 • Animering
  • Skapa tre egna figurer och ta in dessa i något animeringsprogrammen. En av figurerna ska vara på dig själv. Gör en animerad film (1-3 min lång)
  • Figurerna ska röra sig, dvs både storleksmässigt och på scenen
  • Du ska byta minst 1 scenbakgrund under filmen
  • Du ska ha ett ljud till din animering
   1. Det ska vara en egen berättelse med början, mitt och slut
   2. Läs in en egenskapad berättelse, lägg in den i animeringen(1-3 min).
    • Lägg in bakgrundsljud i ett ljudredigeringsprogram tex audacity eller appen Hokusai Audio Editor
    • Lägg in ljudeffekter, miljöljud 
    • Lägg till egenskapad musik där det passar in. tex med hjälp av Garageband.
  • Klipp ihop filmen och lägg in en titelbild och en avslutningsbild
  • Lägg ut filmen på youtube
  • Länka in filmen på din blogg
  • Förslag på program att använda
   1. Appen PuppetPals,
   2. GoAnimate
   3. Appen iStopMotion,
   4. http://www.screencast-o-matic.com/ (tex ta powerpoint, klistra in figurerna där, gör en skärm inspelning)

Rapport

     1. Beskriv i rapporten vad du har gjort
     2. Vilka problem du stötte på och hur du löste dem?
     3. Vad du har lärt dig?
     4. Infogat länk till bloggen

För godkänd

 • Gjort de delar som beskrivs i uppgiften, bilder, animeradfilm,
 • Bilder, animeradfilm tillsammans med en kort beskrivning är utlagt på din blogg
 • Att du inte använder upphovsrättsskyddat material
 • Skapat bilder etc. själva

 

UG2 B Uppgift- Ljud (ind)

     1. Spela in följande ljud.
      • sjung in en sång (max 30 sekunder)
      • spela 5 st olika saker som låter utomhus som ett barn kan känna igen,
       • lägg ihop dem till en fil som är max 50 sekunder
      • spela 5 st olika saker som låter inomhussom ett barn kan känna igen,
       • lägg ihop dem till en fil som är max 50 sekunder
     1. lägg ut de tre ljudfilerna på soundcloud.com. Kom ihåg att tagga ljuden i soundcloud med vad det är.
     1. länka in ljuden i en post på din blogg

På bloggen

     • Beskriv vilka ljud du har skapat.
     • Beskriv hur du skapat ljuden rent tekniskt. vilka program, utrustning har du använt?
     • Vilka steg har du gått igenom.

För godkänd

     • Lagt ut de 3 olika ljuden på soundcloud
     • Lagt in soundcloud länkarna på bloggen
     • Att du inte använder upphovsrättsskyddat material som du inte har rätt till
     • Att du skapat ljuden själva
     • Skrivit en kort beskrivning om ljuden på bloggen
     • De inspelade ljuden ska inte vara skapade med munnen, eller vara konstgjorda, förutom sången.

 

UG2 C Uppgift Ute (1-2 personer)

 

     1. Uppgiften går ut på att arrangera en skattjakt med tre-fem olika stationer. För att hitta de olika positionerna ska digitalteknik användas. Nedan finns ett exempel på hur en skattjakt kan utformas. En skattposition placeras ut med hjälp av xnote. På platsen placerar du ut en qr-kod som är skatten, den innehåller en ny position(ny skatt). Positionen(skatten) avslöjas med en karta, dvs qr-koden leder till en bild av en karta. På den nya positionen kan man hitta ett foto av en plats eller något som gör att ett barn kan känna igen platsen. På slutmålet finns ytterligare en skatt, tex fruktfika.

 

När du är ute och “letar”, dokumenterar du vad du ser samt reflekterar efteråt hur man kan använda detta i förskolan. Använd gärna http://www.ramblr.com/ (med den kan man ta bilder efter vägen), eller liknade. Ta även bilder, filmer på när du använder appar typ:

 • Kviddevitt
 • Småkrypsappen
 • Svampguiden,
 • Viltappen
 • Magnify

På det sättet kan slå upp saker som är intressanta.

 

I Rapporten

     • Beskriv hur du skapat din skattjakt
     • Visar din dokumentation av skattjakten
     • Gjort en reflektion över skattjakten och geocachletningen

För godkänd

     • Klippt ihop en film med speaker röst som beskriver din skattletning(både geocachen och er egen skattjakt),
     • Filmen ska visa
      • hur du använder olika appar och dina tankar kring dessa
      • saker som du hittat som kan vara intressanta för ett barn
     • Lagt ut filmen på youtube och gjort en reflektion
     • Angett vilken cache du har besökt.

För väl godkänd

     • bedömning, avancerad och kreativ skattjakten är, reflektion kopplad till litteratur. provat många appar, välbeskriven skattjakt.
     • Vad är unikt med din skattjakt.

Uppgift 2D Wikipedia (ind)

 1. Sätt dig in hur en wikipedia artikel är uppbyggd och hur wikipedia fungerar
  1. Börja med att gå igenom kursen http://kurs.webbstjarnan.se/lektion/valkommen-till-kursen-bli-en-medveten-anvandare-av-wikipedia/ 
  2. Gå in på Wikipedia och leta reda på en bra artikel. Gärna kring kursens område. Fundera själv över följande frågor.
   1. Vilka delar finns i artikeln? Kapitelindelningar, bilder, referenser…
   2. Hur börjar artikeln?
   3. Hur jobbar de med referenser?
   4. Vad kännetecknar en artikel på wikipedia?
 2. Välj ut ett begrepp som du vill beskriva.
  1. Det ska vara kopplade mot kursen på något sätt (det kan vara både pedagogiska och tekniska begrepp)
  2. Det ska inte vara välbeskrivna på wikipedia. (Du får gärna fortsätta skriva på ett begrepp).
   1. Ta reda på vilken direkt eller indirekt information som redan finns på Wikipedia om just ditt ämne.
   2. Vilken information på den engelska wikipediasidan kan användas på den svenska sidan?
   3. Vilken information saknas, finns det felaktig information?
   4. Tycker du att man bör belysa olika andra aspekter än de som nämns på den redan existerande sidan?
  3. Det ska vara relevanta att lägga ut på wikipedia se https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Stilguide
  4. Begreppet ska stämmas av mot läraren
  5. Skriv upp begreppet på https://docs.google.com/document/d/14eKqczYVZ7rexN35aTj-L79Qa86GfcjlZ9IMleiABcE/edit?usp=sharing
 3. Beskriv begreppen, begreppets beskrivning ska anpassas efter Stilguiden.
  1. Se till att följ de riktlinjer som finns för texter på wikipedia se https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Introduktion
  2. Gör quizet på MyMoodle (svaren finns i länkarna i denna uppgift)
  3. Skapa en sandlåda på din wikipedia sida, en egen sandlåda
  4. Kopiera in texten om du skrivit den någon annanstans
  5. Formatera den enligt wikipedias riktlinjerna
  6. Spara ner dokumentet i word-formatet och ladda upp det i MyMoodle tillsammans med länken till din sandlåda.
  7. Du kommer efter deadline få 2 andra artiklar att opponera på
  8. Läs igenom de andras begrepp och kommentera. Målet ska vara att kunna publicera sandlådeartikeln på Wikipedia
  9. När du fått kommentarer från läraren och dina kamrater, publicera du artikeln. Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tr%C3%A4ning/F%C3%B6r_studenter/sandl%C3%A5dans_f%C3%B6rdelar
  10. Skicka in en länk till din färdiga artikel till MyMoodle ange även ditt användarnamn på Wikipedia.

Väl godkänd

 • texten är accepterad på wikipedia
 • skapat en god artikel för wikipedia
 • Uppfyllt G kraven