Uppgift 2 vt16

Uppgift 2

I denna uppgift ska du göra några praktiska uppgifter och reflektera över dessa.  Du lägger upp det du skapar på din blogg/webben och länkar till det i rapporten.

 

För att erhålla VG på denna del, ska du:

 • Skapat material av mycket god kvalité och visa på att du bemästrar avancerad teknik.
 • Visa att du utgår från barnet när du gör uppgifterna
 • Att du visar en förståelse för Design för lärande genom uppgifterna
 • Att visar en kreativ hantering av uppgifterna
 • Att du kan lösa uppgifterna självständigt

 

UG2 A Uppgift – bild, berättande (ind)

I denna uppgift ska du skapa bilder/animeringar. Bilderna ska du göra på olika sätt.

 • Visa hur man ritar på en bild,
  1. Ta tre digitaltfotografier.  En av bilderna ska föreställa dig själv.
  2. Klipp ut dig själv och något från den andra bilden bilden och klistra in det på den tredje bilden. Det ska se relativt naturligt ut.
  3. Justera bildens utseende, tex. beskärning, mättnad, ljushet
  4. Rita på bilden digitalt.
  5. Skriv på bilden med valfritt typsnitt (ej handskrift)
  6. Lägg upp bilderna på din blogg (orginalbilderna och den retuscherade bilden), med en kort förklarande text vad du har gjort
 • Animering
  • Skapa tre egna figurer och ta in dessa i något av programmen nedan. En av figurerna ska vara på dig själv. Gör en animerad film
  • Figurerna ska röra sig, dvs både storleksmässigt och på scenen
  • Du ska byta minst 1 scenbakgrund under filmen
  • Du ska ha en röst som berättar
   1. du ska ha något typ av bakgrundsljud
   2. Det ska vara en egen berättelse med början, mitt och slut
   3. Klipp ihop filmen och lägg in en titelbild och en avslutningbild
   4. Lägg ut filmen på youtube
   5. Länka in filmen på din blogg
   6. Förslag på program att använda
    1. Appen PuppetPals,
    2. GoAnimate
    3. Appen iStopMotion,
    4. http://www.screencast-o-matic.com/ (tex ta powerpoint, klistra in figurerna där, gör en skärm inspelning)

Beskriv i rapporten vad du har gjort

     1. Vilka problem du stötte på och hur du löste dem?
     2. Vad du har lärt dig?

För godkänd

 • Gjort de delar som beskrivs i uppgiften, bilder, animeradfilm,
 • Bilder, animeradfilm är utlagt på din blogg
 • Att du inte använder upphovsrättsskyddat material
 • Skapat bilder etc. själva

 

UG2 B Uppgift- Ljud (ind)

     1. Spela in följande ljud.
      • läs in en egenskapad berättelse(ev. ett citat från egenskapad berättelse) läs in den(ca 1 min).
       • Lägg in bakgrundsljud i ett ljudredigeringsprogram tex audacity eller appen Hokusai Audio Editor
       • Lägg in ljudeffekter
       • Lägg till egenskapad musik där det passar in. tex med hjälp av Garageband.
      • sjung in en sång (max 30 sekunder)
      • spela 5 st olika saker som låter utomhus,
       • lägg ihop dem till en fil som är max 50 sekunder
      • spela 5 st olika saker som låter inomhus
       • lägg ihop dem till en fil som är max 50 sekunder
     1. lägg ut de fyra ljudfilerna på soundcloud.com. Kom ihåg att tagga ljuden i soundcloud med vad det är.
     1. länka in ljuden i en post på din blogg

På bloggen

     • Beskriv vilka ljud du har skapat.
     • Beskriv hur du skapat ljuden rent tekniskt. vilka program, utrustning har du använt?
     • Vilka steg har du gått igenom.

För godkänd

     • Lagt ut de 4 olika ljuden på soundcloud
     • Lagt in soundcloud länkarna på bloggen
     • Att du inte använder upphovsrättsskyddat material som du inte har rätt till
     • Att du skapat ljuden själva
     • Skrivit en kort beskrivning om ljuden på bloggen
     • De inspelade ljuden ska inte vara skapade med munnen, eller vara konstgjorda, förutom sången.

 

UG2 C Uppgift Ute (ind)

http://www.avmkr.se/it-i-skolan/geocaching/exempelsida-2/

 

     1. Uppgiften går ut på att arrangera en skattjakt med tre-fem olika stationer. För att hitta de olika positionerna ska digitalteknik användas. Nedan finns ett exempel på hur en skattjakt kan utformas.En skattposition placeras ut med hjälp av xnote, eller (http://sundogtechnologies.com/geohunt/). På platsen placerar du ut en qr-kod som är skatten, den innehåller en ny position(ny skatt). Positionen(skatten) avslöjas med en karta, dvs qr-koden leder till en bild av en karta. På den nya positionen kan man hitta ett foto av en plats eller något som gör att ett barn kan känna igen platsen. På slutmålet finns ytterligare en skatt, tex fruktfika.

 

När du är ute och “letar”, dokumenterar du vad du ser samt reflekterar efteråt hur man kan använda detta i förskolan. Använd gärna http://www.ramblr.com/ (med den kan man ta bilder efter vägen), eller liknade. Ta även bilder, filmer på när du använder appar typ:

     • Kviddevitt
     • Småkrypsappen
     • Svampguiden,
     • Viltappen
     • Magnify

På det sättet kan slå upp saker som är intressanta.

 

I Rapporten

     • Beskriv hur du skapat din skattjakt
     • Visar din dokumentation av skattjakten
     • gjort en reflektion över skattjakten och geocach letningen

 

För godkänd

 

     • Klippt ihop en film som beskriver din skattletning(både geocachen och er egen skatt),
     • filmen ska visa
      • hur du använder olika appar och dina tankar kring dessa
      • saker som du hittat som kan vara intressanta för ett barn
     • Lagt ut filmen på youtube och gjort en reflektion

Uppgift 2D Wikipedia (grupp)

 1. I er grupp väljer ni ut 3 begrepp som ni vill beskriva.
  1. De ska vara kopplade mot kursen på något sätt
  2. De ska inte vara väl beskrivna på wikipedia
  3. De ska vara relevanta att lägga ut på wikipedia se https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hj%C3%A4lp
  4. De ska stämmas av mot läraren
 2. Beskriv begreppen i ett google dokument
  1. Det ska delas med läraren ( gerestrand@gmail.com)
  2. och med de andra i gruppen, jag vill kunna se i historiken att alla varit inne och skrivit
  3. se till att följ de riktlinjer som finns för texter på wikipedia se https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hj%C3%A4lp
  4. Var begrepp ska beskrivas med mellan 500 -1500 ord
 3. Spara ner dokumentet i word-formatet och ladda upp det i MyMoodle
 4. När texten är godkänd
  1. Skapa en sida på wikipedia
  2. Kopiera in texten
  3. Formatera den enligt wikipedias riktlinjerna
  4. Notera i Google-form, länkarna till wikipedia sidorna
  5. Läs igenom de andras begrepp och korrigera. eller kommentera i diskussionen.